שאלות ותשובות

שאלה 1

עד כמה ניתן לבדוק את יכולתה הפיננסית של החברה?
בעת הכנת הדו"ח הכוונה היא לספק גם מידע פיננסי, לרבות נתוני מאזן, מכירות וריווחיות, איתנות פיננסית, מצב כספי וכדומה. הבעיה כמובן שלרוב לא ניתן לדעת את המצב הפיננסי האמיתי של החברה, בעיקר כשמדובר בחברה פרטית או עסק פרטי שאינם נוהגים להוציא את הדוחות הפיננסיים שלהם. יחד עם זאת, ברוב המקרים די באינדיקטורים האחרים, כולל בעזרת סדרי גודל של הנתונים הפיננסיים שכן נמסרו או על-פי הערכות, לדעת היכן עומד הפרטנר העסקי שלכם מבחינת רמת הסיכון.

חשוב לדעת! במשבר הכלכלי האחרון למדנו שגם חברות בורסאיות המספקות לכאורה נתונים פיננסים מלאים, לא די בכך וגם מהם יכולות להגיע הפתעות שליליות...

שאלה 2

מה מכיל דו"ח עסקי (דו"ח אשראי)?
כעיקרון, דו"ח עסקי מורכב ממספר אלמנטים:

• מיקום פיזי, פרטי התקשרות עדכניים, מספר עובדים
• נתונים מתוך רשמי החברות במדינה או מלשכות המסחר – פרטי רישום, בעלי מניות, דירקטורים ועוד
• מידע מסחרי – ספקים, לקוחות, קשרי מסחר, סוכנויות וחברות מיוצגות
• היסטוריה של העסק ומוניטין – בעיות תשלומים, אי עמידה בהתחייבויות
• נתונים פיננסיים (בעיקר נתוני מכירות)
• בנקים עימם עובדת החברה
• נתוני רקע (על החברה, בעלי המניות, המנהלים) והסביבה העסקית
• חברות קשורות: חברות אם, חברות בנות, חברות אחיות
• מידע משפטי
• מידע מעיתונות מקומית וממקורות אחרים במדינה בה פועל העסק

חשוב לציין: לא כל דו"ח מכיל את כל המידע, אולם בדרך כלל חלק ניכר מהפרטים הנ"ל באים לידי ביטוי בדו"ח ומספקים מידע חשוב ומענה על האלמנטים העיקריים.

שאלה 3

על אילו שאלות חשובות יכול דו"ח עסקי לענות לך ובכך להגביר את רמת הוודאות מהשותף שלך?
היכן רשומים והיכן ממקומים משרדי החברה ומתקניה? כמה עובדים מעסיקה החברה? מאחר ולא לכל מקום ניתן להגיע פיזית בכל עת, נתונים שיספק הסוכן המקומי מהשטח יכולים לחסוך זמן, כסף והפתעות.

מהם פרטי הרישום של העסק? נתוני רישום משפטיים ומסחריים רישמיים - נתונים מתוך רשמי החברות במדינה או מלשכות המסחר הכוללים מספר רישום, תאריך יסוד, בעלי מניות, דירקטורים, שמות קודמים, פרטי הון מניות, ועוד.
חשוב לדעת! בכל מדינה קיימים לגבי העסקים נורמות משפטיות וחוקי מסחר שונים. דוח שמגיע מספקי המידע במדינה המכירים את הכללים המקומיים הינו בעל ערך מוסף משמעותי עבורכם.

מהי ההיסטוריה של העסק: האם היה קיים לפני כן? האם הינה חלק מקבוצת חברות? מי היא חברת האם מחד, או מהם בעלי המניות ומה יכולתם הכלכלית, מאידך? ובאיזו סביבה עיסקית פועלת החברה: קשרי מסחר (ספקים ולקוחות)?